mondzorgnu.nl © 2011                    

 

 

 MONDZORGNU.NL

                                                                       

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAROLIEN IBURG

MONDHYGIENIST

 

 

 

 

Afspraken

 

 

Afspraken:

Als u bent doorverwezen door uw tandarts of op eigen initiatief een afspraak

wilt maken kunt u dit telefonisch doen (0118-612467). Ook kunt u een

email sturen naar ciburg.mh@zeelandnet.nl, dan neem ik nadien zo snel

mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak of het

beantwoorden van eventuele vragen.

 

 

Annulering afspraak:

Indien u de afspraak niet op het afgesproken tijdstip kunt nakomen, dient u

deze minimaal 48 uur van te voren telefonisch te annuleren. Meldt u de

afspraak niet of later dan 48 uur af, kan de gereserveerde tijd in rekening

worden gebracht!

 

 

1e afspraak:

De 1e afspraak duurt ongeveer 60 minuten en is hoofdzakelijk onderzoekend.

Aan het begin van deze afspraak wordt de gezondheidsvragenlijst met u door- 

genomen. Deze lijst krijgt u toegestuurd en dient u ingevuld mee te nemen op

de eerste afspraak. Ook krijgt u een informatiebrief over de praktijk toegestuurd.

 

 

Tijdens de 1e afspraak wordt de staat van uw tandvlees in kaart gebracht en

wordt ook gekeken naar het uiterlijk van de zachte weefsels; de lippen, de tong,

het gehemelte en het tandvlees. Hierna krijgt u uitgebreid uitleg over uw mond-

gezondheid, mede aan de hand van een informatiefolder, en worden de benodigde

vervolg behandelingen en kosten aan u voorgelegd.

Indien tijd over, wordt alvast de mondhygiëne instructie met u doorgenomen,

zodat u thuis uw gebit zo goed mogelijk zelf kan onderhouden.

 

Uw eigen inzet voor het uitvoeren van een goede mondhygiëne is van groot belang 

voor een geslaagde behandeling en behoud van het resultaat!

 

 

Als u alleen voor een globale check van uw tandvlees (DPSI score) een afspraak

heeft gemaakt, wordt aan de hand van deze score samen met u bepaald wat het

vervolg traject is. Deze afspraak duurt ca. 30 minuten. Voor verdere uitleg DPSI

score verwijs ik u naar de link 'Behandelingen'.

 

 

Vervolg afspraken:

Na de 1e afspraak zijn meestal nog 1 tot 3 vervolg behandelingen nodig om uw

tanden en kiezen (+ de worteloppervlakken) grondig te reinigen en polijsten.

Dit is afhankelijk van de ernst van de ontsteking in uw mond. Deze reiniging kan

op verzoek met verdoving plaatsvinden.

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is het, naast de behandeling door de

mondhygiënist, van groot belang dat uw eigen reiniging thuis optimaal wordt

uitgevoerd.

 

 

Bij de herbeoordeling na ca. 3-4 maanden wordt het resultaat van de behandeling

en uw eigen inzet geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt bekeken welk 'terugkomtermijn' (nazorg) te adviseren is. Het termijn varieert

meestal van 3-6 maanden. Dit is afhankelijk van de restproblemen in uw mond.

 

 

Na het eerste bezoek aan de mondhygiënist krijgt de tandarts per mail of post

een verslag van de bevindingen en de voorgestelde vervolg behandelingen. Ook na

de herbeoordeling of bij bijzonderheden wordt de tandarts op de hoogte gebracht

van de ontwikkelingen in uw mond. De samenwerking tussen tandarts en mondhy-

giënist is van groot belang om u de juiste zorg te kunnen bieden.

 

 

Naast contact met uw tandarts kan contact met uw huisarts of behandelend

specialist gewenst zijn, in geval van medische complicaties of uit voorzorg/bij

twijfel. Uiteraard geschiedt dit pas na overleg met u!

 

 

 

 

 

Carolien Iburg, Mondhygiënist • Singel 26 • 4382 LA Vlissingen • Tel:0118-612467
• Email:
ciburg.mh@zeelandnet.nlRouteplanner
Kvk nr. 20166683